15.คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3987/2557 แจ้งแก้ไขข้อมูล ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ตามปกติโจทก์ร่วมจ่ายเงินค่าซื้อข้าวโพดหวานให้เกษตรกรภายใน 7 วัน ถึง 15...