คุณรู้หรือไม่ว่ากระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้มีขั้นตอนและกระบวนการอย่างไร

ก่อนที่เราจะมาเรียนรู้ถึงขั้นตอนและกระบวนการในการฟื้นฟูกิจการนั้น เราควรที่จะมาทำความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์และประโยชน์ของการฟื้นฟูกิจการกันก่อนครับ

1.ทำให้เจ้าหนี้ทั้งหลายได้รับชำระหนี้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม

2.ทำให้ลูกหนี้ได้มีโอกาสประกอบกิจการของตนเองต่อไป และลูกจ้างของลูกหนี้ยังคงมีรายได้ต่อไป

3.กรณีที่ศาลเห็นชอบด้วยแผนฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ และมีการดำเนินการฟื้นฟูกิจการจนสำเร็จ ผลที่ได้คือเจ้าหนี้ทั้งหลายจะได้รับชำระหนี้ไม่น้อยไปกว่ากรณีที่ลูกหนี้ถูกศาลพิพากษาให้ล้มละลาย

ลูกหนี้ที่จะยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการได้นั้น จะต้องเข้าเงื่อนไขดังต่อไปนี้

1.ลูกหนี้มีหนี้สินล้นพ้นตัว กล่าวคือ ลูกหนี้มีหนี้สินมากกว่าทรัพย์สินนั้นเอง

2.ลูกหนี้เป็นหนี้  เจ้าหนี้คนเดียวหรือหลายคนซึ่งเมื่อเอาจำนวนหนี้มารวมกันแล้วมีจำนวนไม่น้อยกว่าสิบล้านบาท

3.มีเหตุอันสมควรและมีช่องทางที่จะฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ได้

แม้ลูกหนี้จะเข้าเงื่อนไขทั้งสามข้อดังกล่าวข้างต้นแล้ว ก็ไม่สามารถยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการได้หากลูกหนี้เข้าเงื่อนไขเหล่านี้

1.ศาลได้มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้เด็ดขาดแล้ว

2.ศาลหรือนายทะเบียนมีคำสั่งให้เลิกหรือเพิกถอนทะเบียนนิติบุคคลของลูกหนี้ หรือมีการจดทะเบียนเลิกนิติบุคคลนั้น หรือนิติบุคคลที่เป็นลูกหนี้ต้องเลิกกันด้วยเหตุอื่น ทั้งนี้ ไม่ว่าการชำระบัญชีของนิติบุคคลดังกล่าวจะเสร็จแล้วหรือไม่

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *