งานบังคับคดี

▶️ศาลพิพากษาให้ชนะคดี แต่ลูกหนี้ไม่ยอมจ่าย

เมื่อศาลพิพากษาให้เจ้าหนี้ชนะคดี ศาลจะมีคำสั่ง (คำบังคับ)ให้ลูกหนี้ปฏิบัติตามคำพิพากษาภายในกำหนดระยะ 15 วัน หรือ 30 วัน หากครบกำหนดระยะเวลาตามคำบังคับแล้วยังเพิกเฉย จะต้องถูกยึดหรืออายัดทรัพย์สิน โดยเจ้าหนี้ / ทนายจะต้องขอให้ศาลออกหมายบังคับคดี และดำเนินการตามขั้นตอนการบังคับคดีต่อไป โดยเจ้าหนี้สามารถมอบอำนาจให้ทนายความช่วยดำเนินการในชั้นบังคับคดีต่อไปได้

▶️ ใช้เอกสารอะไรบ้าง

  1. ต้นฉบับหมายบังคับคดี
  2. ต้นฉบับบัญชีค่าฤชาธรรมเนียม
  3. สำเนาบัตรประชาชน เซ็นมอบอำนาจ
  4. เอกสาร หรือข้อมูล เกี่ยวกับทรัพย์สินที่จะยึดหรืออายัด
  5. *** (ทนายดำเนินการ : หนังสือมอบอำนาจบังคับคดี, ทะเบียนบ้านจำเลยหรือ ทร.14/1, หนังสือรับรองบริษัทจำเลย )

▶️ ค่าบริการ เริ่มต้น 12,000 บาท ( ไม่รวมค่าธรรมเนียมกรมบังคับคดี )

ติดต่องานบังคับคดี 029229288 , 0819282389, 0944156688