📌หากค้างชำระค่าส่วนกลาง บ้าน คอนโด จะส่งผลเสียอย่างไร

▶️การค้างชำระตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป จะต้องเสียค่าปรับ ไม่เกิน 10% ของเงินที่ค้าง

▶️ค้างชำระ ตั้งแต่ 3 เดือน> ถูกห้ามใช้สาธารณูปโภค แต่ห้ามใช้ถนนไม่ได้!

▶️ค้างชำระตั้งแต่ 6 เดือน> จะถูกระงับการจดทะเบียนสิทธิ การขาย ให้ ขายฝาก

▶️วิธียกเลิกการระงับสิทธิและนิติกรรมคือต้องนำเงินไปชำระหนี้ค่าปรับให้ครบถ้วนเท่านั้น

▶️อายุความหนี้ค่าส่วนกลาง ย้อนหลัง 5 ปี ถึงวันฟ้อง