ต้องการฟ้องให้ฝ่ายชายจดทะเบียนรับรองบุตร

ทำอย่างไรบ้าง

และต้องเริ่มต้นอย่างไร

ทำฝ่ายเดียวได้หรือไม่

พ่อขอเด็กต้องยินยอมด้วยหรือไม่

สวัสดีค่ะ วันนี้ทนายได้รับสายโทรศัพท์จากคุณแม่ท่านหนึ่ง กำลังตั้งครรภ์บุตรอยู่
แต่เจ้าตัวกับอดีตสามีก็ปฏิเสธความรับผิดชอบเสียแล้ว

เจ้าตัวก็เป็นกังวลโทรศัพท์มาหาทนายว่าจะทำอย่างไรได้บ้างต้องการให้ฝ่ายชายรับรองบุตร อยากให้ลูกมีพ่อและมีสิทธิต่างๆ อยากให้ฝ่ายชายรับผิดชอบค่าอุปการะเลี้ยงดูด้วย

อันดับแรกทนายแนะนำให้คลอดบุตรมาก่อนในเคสนี้ ซึ่งอีกไม่กี่เดือนแล้ว

และให้เตรียมเอกสารเหล่านี้ มายื่นให้ทนายดำเนินการให้ได้ไม่จำเป็นต้องรอจนกว่าบุตรจะสามารถอ่านออกเขียนได้ อย่างที่อดีตสามีอ้างก็สามารถทำได้

เอกสารที่ต้องใช้ ทั้งกรณี เคยจดทะเบียนามรสกัน หรือ อยู่กินแบบไม่จดทะเบียนนะคะ

  • [ ] สูติบัตรบุตร
  • [ ] ทะเบียนบ้านบุตร
  • [ ] ใบสำคัญการสมรส หรือ ภาพถ่ายงานแต่งตามประเพณี หรือ ภาพถ่ายขณะอยู่กินกันฉันสามี ภรรยา
  • [ ] ทะเบียนบ้านมารดา
  • [ ] บัตรประชาชนมารดา
  • [ ] อื่นๆ ……………………………………… (หากมีข้อเท็จจริงอื่นๆ ทนายอาจจะมีคำแนะนำในหลักฐานบางอย่างเพิ่มเติม)

การดำเนินการต่างๆ มารดาสามารถดำเนินการได้โดยฝ่ายเดียว ในการยื่นฟ้องต่ออดีตสามี หรือบิดาของบุตร ศาลจะดำเนินการส่งสำเนาคำฟ้องไปจำเลย

โดยจำเลยเมื่อได้รับหมายศาลแล้วหากประสงค์ที่จะมาคัดค้าน ก็สามารถมาคัดค้านต่อศาลในวันนัดได้

หากไม่มาศาลก็จะพิจารณาไปตามพยานหลักฐานที่ฝ่ายโจทก์ หรือ มารดายื่นต่อศาลฝ่ายเดียวได้และมีคำสั่ง

เมื่อศาลมีคำสั่ง และหนังสือรับรองคดีถึงที่สุดแล้ว มารดาสามารถนำเอกสารไปจดแจ้งได้แต่ฝ่ายเดียว ต่อเขตหรืออำเภอใกล้บ้าน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อ 094 4156688 หรือ 02 9229288