จากจุดเริ่มต้น สู่ กว่า 30 ปีที่คร่ำหวอด

2528 – 2558 กว่าจะเป็น สปายแอนด์ลอวเยอร์ จำกัด

พ.ศ 2528

จุดเริ่มต้นของบริษัทเกิดจาก การรวมตัวของกลุ่มเพื่อนคณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์
ท่ามกลางวิกฤติเศรษฐกิจของประเทศ ในปีพศ.2528

โดยงานแรกที่ทำและถือว่าสร้างชื่อเสียงให้บริษัทฯ ในขณะนั้นคืองานเร่งรัดและติดตามหนี้สิน ทีมงานและกลุ่มผู้ก่อตั้ง ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทฯ ชั้นนำต่าง ๆ มากมาย ให้ทำหน้าที่เร่งรัดหนี้สินติดตามลูกหนี้หมายจับ และได้ช่วยให้บริษัทลูกค้าได้รับชำระหนี้ตามประสงค์ จึงเป็นจุดเริ่มต้นการเป็นที่รู้จัก และเติบโตอย่างต่อเนื่อง

พ.ศ 2544

จากบริษัทเร่งรัดหนี้สินสู่บริษัทกฎหมายเต็มรูปแบบ

ในนามสัจธรรมกฎหมายฯ และคณะที่ปรึกษาจากสหวิชาชีพ ให้การบริการครบวงจร ด้านกฎหมาย งานคดี งานบัญชี งานสืบ และการจดจัดตั้งห้างหุ้นส่วนและบริษัทฯ

พ.ศ 2558

กว่า 30 ปี ที่คร่ำหวอด ย้ำชัดในความโดนเด่นของบริการด้านงานคดี และงานสืบ

ด้วยจุดมุ่งหมายในการพัฒนาและขยายฐานลูกค้าต่างประเทศ จึงเป็นที่มาของการจดจัดตั้ง บริษัท สปาย แอนด์ ลอเยอร์ จำกัด โดยทีมที่ปรึกษากฎหมายอาวุโส ผู้บริหารและกลุ่มทีมงานรุ่นใหม่