ทีมงานของเรา

Our Legal Team

ทนายผดุง คงทอง

ที่ปรึกษาอาวุโส และ ทนายความประจำบริษัท

ทนายวรรณิดา คงทอง

ทนายความประจำบริษัท

ทนายนริศ กลั่นทิพย์

ทนายความประจำบริษัท

ทนายสฐากร คงทอง

ทนายความประจำบริษัท

นางสาวจุฑามาศ เปี่ยมพรหม

ฝ่ายธุรการคดีและบัญชี

ร.ต.ท. จำลอง สังเศษ

ฝ่ายสืบทรัพย์ และบังคับคดี